Missie en visie

Missie - waar staan we voor

De dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de belangen van alle spelers behartigen.

 

Visie - hoe doen we dat

Als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.

Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te ondersteunen.

De contacten met World Darts Federation (WDF),  Professional Darts Federation (PDC) en Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers, ongeacht welke ambitie ze tonen,  kunnen ondersteunen.

 

Toelichting Missie en Visie

BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke dartsfederaties in ons land. De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisatie en zich aansluiten bij BeDarts.

Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen. 

Eén van de belangrijkste van de nieuwe organisatie is de belangen van alle spelers centraal stellen.

Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en andersvaliden ondersteunen. Organisaties die zich actief inzetten voor de Dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.

Het eerste jaar wil BeDarts zich focussen op de nieuwe structuur en zorgen dat ze financieel terug sterk staan.

Onze focus ligt vooral op het individu en we willen toekomstgericht eerder investeren in de spelers dan in een nationaal team.  Momenteel vaardigen we geen nationaal team af voor komende EK’s of WK’s. We houden de mogelijkheid open om een nationaal team af te vaardigen, al zal dit dan gebeuren via alternatieve financiering of sponsoring.  Het lidgeld van de ´kleine´ man kan hiervoor niet meer aangesproken worden.

We bekijken de optie om vanaf het seizoen 2019-2020 terug een nationale ranking te installeren. Deze zal niet meer dienen tot het samenstellen van een nationaal team maar eerder om de spelers individueel te belonen. De opzet hiervan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

De Beker van Belgie wordt niet georganiseerd voor het seizoen 2018-2019. In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of en in welke vorm deze vanaf het seizoen 2019-2020 kan verdergezet worden.