Missie – Visie

Missie: de dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de belangen van alle spelers behartigen.

Visie: als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.

Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te ondersteunen.

De contacten met World Darts Federation (WDF),  Professional Darts Federation (PDC) en Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers, ongeacht welke ambitie ze tonen,  kunnen ondersteunen.

Toelichting missie en Visie: BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke dartsfederaties in ons land. De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisatie en zich aansluiten bij BeDarts.

Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen.  We bekijken of, binnen een betaalbaar lidgeld, een gezamenlijke verzekering kan worden aangeboden aan alle aangesloten onafhankelijke federaties.

Een aantal taken zullen niet langer door het federatiebestuur worden uitgevoerd, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes e.d.. Een aantal taken krijgen meer focus. Eén van de belangrijkste taken is de belangen van alle spelers centraal stellen.

Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en Mindervaliden ondersteunen. Organisaties die zich actief inzetten voor de Dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.