Recht van antwoord

Ik ben niet de persoon die veel op FB post of reageert. Maar nu had ik graag toch het één en ander rechtgezet.

Wedergeboorte

Om ons verhaal te kaderen moeten we even terug in de tijd. Eind augustus 2018 werd BeDarts vzw herboren vanuit de Belgische Dartsbond (B.D.B.).  Na het ontslag van het toenmalige B.D.B.-bestuur besloten de afdelingen Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant samen de werking verder te zetten. Zij gooiden het roer helemaal om en stelden nieuwe waarden, normen, missie en visie op met het belang van alle spelers in het achterhoofd.

Als voorzitter zet ik, Adrie Van Schoor, samen met het nieuwe bestuur, mijn schouders al sinds het begin onder deze organisatie. Met vallen en opstaan trachten wij darts toegankelijker te maken voor spelers van elk niveau.

Moeilijke start

Harde tijden stonden ons te wachten, niet totaal onverwacht. De eerste horde bleek: WDF bewijzen dat BeDarts nog steeds het enige en rechtmatige nationale verbond in Belgie is. Een hindernispiste die we succesvol hebben doorlopen. De vernieuwde statuten tonen zonder enige twijfel aan, dat BeDarts vzw ondanks de koersverandering, nog steeds onder dezelfde vlag vaart, maar nu met alle neuzen in dezelfde richting.

Financiële herstart

De afdelingen Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant verklaarden zich bereid zich als onafhankelijke verbonden aan te sluiten bij BeDarts vzw. De Antwerpse Dartsorganisatie (ADO), MijnDarts en Vlaamse en Brusselse Dartsliga´s (VBBDL) engageerden zich gelijktijdig, zowel moreel als financieel, voor minstens 3 jaar. Een engagement waarvoor we deze verbonden nog steeds erg dankbaar zijn. Dankzij hun bijdragen kunnen we, na het betalen van de laatste ´vergiftigde geschenken´ eindelijk starten.

Goede huisvader

Het gebrek aan financiële middelen dwong ons al bij het begin een tijdelijke stop te zetten op het ´nationale team´. Ondanks de logische, voor de hand liggende, maar zeker geen gemakkelijke beslissing – geen geld is geen nationale ploeg – stootte deze beslissing op heel wat onbegrip vanuit alle hoeken van de dartswereld.

Uiteraard zien ook wij de niet-te-verbreken-verbinding tussen nationale dartsbond en nationale ploeg. En natuurlijk is BeDarts vzw van plan opnieuw een nationale ploeg af te vaardigen. Dit kan helaas enkel ALS en WANNEER de nodige financiële middelen voorhanden zijn.

Alle begin is moeilijk

Onze eerste tornooien en nationale ranking, met als hoofdprijs vier Q-School Tickets, waren een warmmaker om spelers terug te laten deelnemen aan tornooien. We hebben dan wel niet de financiën om een nationaal team af te vaardigen, door de Q-School Tickets konden toch enkele individuele spelers internationaal worden gesteund. Dit initiatief ging niet onopgemerkt voorbij en criticasters hebben, naar gewoonte, gretig gebruik gemaakt van deze gelegenheid om BeDarts verder in een slecht daglicht te stellen. Als we even rekenen, komen de kosten voor deze tickets op 10% van de prijs voor het uitzenden van een nationaal team. Kosten die grotendeels gedragen zijn door sponsoring.

De opkomst van het eerste seizoen was mooi, zeer tot onze tevredenheid. We danken van harte de organisatoren: Kevin Van Wauwe voor Oost-Vlaanderen, Diego Claes voor West-Vlaanderen, Peter Jaenen voor Limburg en Peggy Van Ballaert voor Antwerpen. Samen met hen, en ondanks Covid, kunnen we deze tornooien ons eerste succes noemen.

Tot ieders vreugde verklaarden dezelfde organisatoren zich bereid ook in 2020-2021 met ons verder te werken. Met deze positieve vooruitzichten durfde het bestuur op hun algemene vergadering zelfs spreken over een NATIONAAL TEAM.

Met het idee dat de vraag vanuit de clubs groot is, hebben we een Beker van België (BvB) georganiseerd. De opkomst was helaas minder groot dan gehoopt. We konden de BvB jammer genoeg niet helemaal afwerken. De opgelegde maatregelen ter bestrijding van Covid-19, legden de BvB vroegtijdig stil en ook de geplande finaledag in Café Het Wolfke te Hemiksem kon niet doorgaan. Niettemin een welgemeende dankjewel aan Ingrid van Het Wolfke.

Communicatie

Misschien hebben we onvoldoende (vaak) gecommuniceerd de eerste maanden. Onze mening is en blijft om enkel te communiceren als we ook IETS te vertellen hebben, iets wat we ook kunnen WAAR maken.

Duidelijke taal

Moest je nog twijfelen aan het bovenstaande herhalen we graag: BeDarts vzw is de enige, door WDF erkende, Nation Body en gemachtigd om België te vertegenwoordigen.

Enkel BeDarts vzw mag/kan/zal een nationale ploeg uitzenden naar Europese en Wereldkampioenschappen!

Enkel BeDarts vzw mag/kan/zal spelers afvaardigen voor deelname aan de WDF World Masters!  Deze WDF World Masters worden dit jaar voor de eerste maal georganiseerd in samenwerking met de NDB.

Enkel spelers aangesloten bij ADO, MijnDarts of BeDarts vzw komen in aanmerking voor het nationale team en/of als individuele afgevaardige spelers,

De enige weg is vooruit

Na deze noodzakelijke terugblik, kijken we toch liever vooruit.

Dankzij Dimi, Kim en Mike kreeg onze fijne sport de afgelopen weken een enorme BOOST. Alledrie gooiden ze, de ene al wat jonger dan de andere, hun eerste pijltjes in het voormalige B.D.B.-Antwerpen.

Samenwerkingsverbanden en Sponsoring

De huidige samenwerkingen met ADO, MijnDarts, de organisaties van Open Antwerpen/ Open België en Gilbert Humblet voor Open Haspengauw helpen ons Darts terug op de kaart te zetten.

WINMAU en CRIUS Construct hebben zich het voorbije jaar bereid verklaard BeDarts vzw te sponsoren en dit helpt ons een hele stap vooruit in de goede richting.

Wat kan 2021-2022 ons brengen

Uiteraard is de voornaamste voorwaarde dat de wereld terug een beetje normaal draait en er geen restricties zijn voor horeca/sport.

Voor het nieuwe seizoen starten we opnieuw met een nationale ranking en verkennen we de optie een nationale ploeg af te vaardigen op het EK van 2022 in Spanje.

Bovendien ontwikkelen we een totaal vernieuwde formule voor een nationale competitie op zaterdagnamiddag. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen starten we regionaal om dan in het seizoen 2022-2023 over te gaan naar een nationale competitie. We voorzien twee speeldagen per maand, rekening houdend met WDF internationaal erkende tornooien. Je mag meer informatie hierover verwachten in de volgende weken.

Versterking Bestuursteam

Bij een vooruitblik hoort ook verder kijken dan enkel het pure sportieve. Achter elke goede werking staan daadkrachtige mensen. Zonder deze mensen blijven een missie en een visie slechts woorden op papier. Voel jij je geroepen om ons team te versterken? Wil jij helpen bij het uitwerken van ideëen, is communicatie je dada, wil je meewerken in één of ander aspect van onze organisatie? Laat zeker van je horen, want samen kunnen we zoveel meer dan alleen. Help ons de daad bij het woord te voegen! Kortom, laat ons samen darts in België de aandacht geven die het verdient.

Samen sterk

We lezen vaak genoeg op de gekende kanalen dat we onze neuzen in dezelfde richting moeten zetten. Het bestuur van BeDarts is het daar volmondig mee eens. Als we allemaal samen werken, kunnen we ook in België iets groots verwezenlijken. Nogmaals, wij – als bestuur van BeDarts vzw – hebben JULLIE, spelers en verbonden, nodig om ons doel te bereiken. SAMEN STAAN WE STERKER!

We hopen nog steeds dat de bestuursleden van alle dartsverbonden ons de hand, die we reeds 2 jaar uitsteken, reiken. We zijn meer dan bereid voor een gezond gesprek over darts op onderstaande contactgegevens.

Met welgemeende groeten

Bedarts vzw
Adrie Van Schoor
Voorzitter
BeDartsbestuur@gmail.com
0489/04.61.43